Chính sách Bảo mật thông tin người dùng

Căn cứ Bộ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Nhà nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Bộ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Nhà nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Bộ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17/11/2020 của Nhà nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Bộ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 6/05/2013 của Nhà nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Bộ Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/06/2018 của Nhà nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều 38 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2014 của Nhà nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Nhà nước CHXHCN Việt Nam về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ các quy định khác của pháp luật liên quan đến bảo mật thông tin người dùng;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ ngày 30/11/2021 của FlashPanel về việc Ban hành Chính sách Bảo mật thông tin người dùng;

Điều 1. Đối tượng được thu thập thông tin:

Đối tượng được thu thập thông tin gồm những người sử dụng máy tính, điện thoại, máy tỉnh bảng… truy cập và sử dụng dịch vụ, sản phẩm của FlashPanel (sau đây gọi tắt là “người dùng”).

Điều 2. Đơn vị thu thập và quản lý thông tin người dùng:

– "FlashPanel"

Điều 3. Mục đích thu thập thông tin người dùng:

FlashPanel sử dụng thông tin cá nhân (họ tên, hộp thư điện tử – email, số điện thoại, địa chỉ thanh toán – billing), thông tin cookies trình duyệt (trong quá trình sử dụng tại các website do FlashPanel quản lý) và thông tin máy tính sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của FlashPanel (tên máy tính, loại máy tính và địa chỉ IP công khai – Public Internet Protocol) do người dùng đồng ý tự nguyện cung cấp (sau khi được thông báo xác nhận) cho FlashPanel để:

– Thực hiện thanh toán đơn hàng do người dùng đặt mua trên cửa hàng trực tuyến của FlashPanel.

– Thực hiện các chiến dịch quảng cáo đến người dùng có nhu cầu thông qua phân tích hành vi và thông tin người dùng.

– Gửi thông báo về các sản phẩm của FlashPanel cũng như các hoạt động liên quan tới người dùng.

– Phục vụ hệ thống xác thực bản quyền sử dụng sản phẩm, dịch vụ FlashPanel trên máy tính của người dùng.

– Liên lạc với người dùng trong các trường hợp đặc biệt, nhất là đối với những trường hợp đến, đi (check-in) tại các trụ sở, văn phòng của FlashPanel trong các giai đoạn diễn biến phức tạp của dịch bệnh và các bối cảnh khác.

– Không tự ý làm lộ thông tin người dùng hoặc sử dụng trái phép thông tin người dùng trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền quản lý Nhà nước như: Tòa án, Viện kiểm sát, Công an…

Điều 4. Phạm vi và nguyên tắc thu thập thông tin người dùng:

– Nội dung dữ liệu chủ yếu FlashPanel thu thập bao gồm: Họ tên, địa chỉ email, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập dạng mã hóa (hash). Đây là các thông tin bắt buộc để người dùng đăng ký tài khoản cũng như thanh toán cho các dịch vụ của FlashPanel.

– Người dùng tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, hộp thư điện tử (email) và mật khẩu đăng nhập của mình. Ngoài ra, người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho FlashPanel về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm các quy định của FlashPanel về Chính sách bảo mật, Chính sách bán hàng và Điều khoản sử dụng dịch vụ, vi phạm pháp luật để có hướng phối hợp xử lý kịp thời.

– Về nguyên tắc, khi tiến hành thu thập thông tin người dùng, FlashPanel sẽ có thông báo trước để người dùng nắm bắt thông tin và xác nhận hoặc từ chối cung cấp thông tin người dùng. Cụ thể như sau:

+ Thông tin cookies trình duyệt: Được thông báo bằng dạng hộp thoại trên website (popup) yêu cầu người dùng xác nhận việc FlashPanel thu thập cookies trình duyệt của người dùng tại các website do FlashPanel quản lý.

+ Thông tin cá nhân người dùng gồm họ tên, hộp thư điện tử (email) được thu thập thông qua quá trình người dùng đăng ký tài khoản tại website của FlashPanel và khi thanh toán các sản phẩm, dịch vụ của FlashPanel: Được thông báo bằng chữ và liên kết dẫn đến các văn bản về Chính sách bảo mật, Chính sách mua bán và Điều khoản sử dụng dịch vụ của FlashPanel công khai trên các website của FlashPanel. Bằng việc tiếp tục truy cập, sử dụng dịch vụ, mua hàng tại FlashPanel, người dùng nghiễm nhiên đồng ý với các chính sách, điều khoản của FlashPanel.

+ Thông tin máy tính sử dụng sản phẩm, dịch vụ của FlashPanel gồm tên máy tính, loại máy tính và địa chỉ IP công khai (Public Internet Protocol): Được thu thập khi người dùng kích hoạt hệ thống bản quyền của FlashPanel, nhằm mục đích định danh sản phẩm và người dùng, chống hành vi gian lận hoặc mua bán trái phép sản phẩm của FlashPanel, thông báo cho người dùng tại mục Điều khoản sử dụng dịch vụ trên website của FlashPanel và trong quá trình cài đặt (setup) sản phẩm, dịch vụ.

Điều 5. Phạm vi sử dụng thông tin người dùng:

– FlashPanel chỉ được sử dụng thông tin người dùng trong phạm vi nội bộ công ty theo mục đích được quy định tại Điều 1.

– FlashPanel chỉ được tiết lộ thông tin người dùng theo quy định của pháp luật, khi được cơ quan chức năng có thẩm quyền quản lý Nhà nước như: Tòa án, Viện kiểm sát, Công an…

Điều 6. Vị trí và thời gian lưu giữ thông tin người dùng:

– Thông tin người dùng được lưu giữ trên máy chủ của FlashPanel, được bảo mật và mã hóa.

– Các thông tin nhạy cảm như mật khẩu, phương thức thanh toán trực tuyến… của người dùng được lưu giữ dưới dạng mã hóa (hash) và không thể nhận dạng trực tiếp.

– FlashPanel lưu giữ thông tin người dùng tối đa 01 năm kể từ ngày người dùng ngừng sử dụng dịch vụ của FlashPanel.

Điều 7. Cách thức người dùng tiếp cận và quản lý thông tin của mình tại FlashPanel:

– Người dùng có thể truy cập vào hệ thống website của FlashPanel bằng thông tin đã đăng ký với FlashPanel để quản lý, chỉnh sửa, thêm hoặc xóa thông tin người dùng tại FlashPanel.

– Người dùng có thể gửi yêu cầu hỗ trợ hoặc khiếu nại qua các phương thức liên lạc công khai của FlashPanel bao gồm số điện thoại (hotline) hoặc hộp thư điện tử (email) hoặc các tài khoản, trang mạng xã hội đại diện cho FlashPanel. Các thông tin này được đăng tải và niêm yết công khai tại mục “Liên hệ” trên các website của FlashPanel.

Điều 8. Cam kết bảo mật thông tin người dùng:

– FlashPanel có nghĩa vụ bảo mật tuyệt đối thông tin người dùng và phải thực hiện nghiêm túc theo Chính sách này. Việc thu thập và sử dụng thông tin người dùng đều phải cảnh báo trước với người dùng và được sự đồng ý của người dùng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba về thông tin người dùng trừ khi được sự đồng ý của người dùng hoặc trong trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Trong trường hợp máy chủ lưu giữ thông tin người dùng bị tấn công, FlashPanel có trách nhiệm báo cáo các cơ quan chức năng liên quan lĩnh vực có thẩm quyền quản lý Nhà nước và cảnh báo người dùng trước các nguy cơ này.

– Bảo mật, mã hóa các thông tin nhạy cảm của người dùng như mật khẩu, phương thức thanh toán… Không lưu trữ bản gốc ở bất kỳ nơi nào.

– FlashPanel yêu cầu người dùng khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ phải cung cấp đầy đủ thông tin người dùng và tự chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin này cũng như mục đích, quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của FlashPanel. FlashPanel có quyền miễn trừ trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại, cáo buộc liên quan đến quyền lợi người dùng trong trường hợp người dùng cố tình cung cấp thông tin giả, gian lận.

– FlashPanel luôn quan tâm đến vấn đề bảo mật thông tin người dùng và đã liên kết với nhiều đơn vị quốc tế nổi tiếng để phối hợp làm tốt công tác này. Tuy nhiên, FlashPanel cũng yêu cầu người dùng phải nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ trước các nguy cơ lộ, lọt, làm giả, gian lận thông tin người dùng.

Trên đây là Chính sách Bảo mật thông tin người dùng của FlashPanel, được niêm yết công khai trên các website của FlashPanel. FlashPanel trân trọng thông báo tới toàn thể quý khách hàng được biết./.