Ứng dụng
Máy chủ

Ứng dụng

 • 2023-01-22 11:38:53

Tổng quan

Ứng dụng là nơi lưu trữ và quản lý các ứng dụng của máy chủ, tại đây bạn có thể thực hiện cài đặt, gỡ bỏ, tạm dừng bất kỳ một ứng dụng nào cho máy chủ. Hiện tại FlashVPS đang hỗ trợ cài đặt các ứng dụng sau:

 • PHP
 • Nginx
 • MySQL
 • MariaDB
 • Redis
 • NodeJS
 • PM2
 • Memcached
 • Melisearch
 • Rclone

Quản lý ứng dụng

Khi cài đặt máy chủ mới bạn có thể chọn các ứng dụng sẽ được cài đặt cùng với máy chủ. Hoặc bạn có thể cài đặt sau đó tại tab Ứng dụng trên thanh bên quản lý máy chủ. Applications 0 Applications 1

Hoặc tại bảng điều khiển của máy chủ Applications 2 Applications 3

Tác giả FlashPanel Admin
FlashPanel Admin
Tham gia từ 3 năm trước