Kết nối máy chủ Vultr
Máy chủ

Kết nối máy chủ Vultr

 • 2023-01-22 11:21:22

Video

 

Tạo tài khoản tại Vultr

Tạo tài khoản tại Vultr tại đây

Tạo API Key

Truy cập trang này để lấy API Key https://my.vultr.com/settings/#settingsapi 

Connect Vultr Server 0

Copy API Key

Thêm API Key vào FlashVPS

 1. Truy cập https://flashvps.dev/user/vps 
 2. Ấn thêm thông tin chứng thực
 3. Chọn Vultr Provider
 4. Nhập ghi chú cho API Key này
 5. Nhập API Key vừa copy ở trên
 6. Ấn "Thêm thông tin chứng thực"

Kết nối máy chủ Vultr vào FlashVPS

 1. Truy cập https://flashvps.dev/servers/create
 2. Chọn Vultr
 3. Chọn thông tin đăng nhập
 4. Chọn Khu vực, Gói
 5. Nhập tên
 6. Chọn các ứng dụng cài đặt sẵn
 7. Nhấn kết nối máy chủ mới

 

Tác giả FlashPanel Admin
FlashPanel Admin
Tham gia từ 3 năm trước