Daemons
Máy chủ

Daemons

  • 2023-01-22 11:28:29

 

Tổng quát

Daemon là một thuật ngữ thường gặp khi các bạn sử dụng các hệ điều hành nhân Linux. Nó là chương trình chạy nền giống như các service trên Windows, có thể tắt mở tự động mà không ảnh hưởng gì đến giao diện người dùng. Bạn có thể dùng để chạy hàng đợi, websocket, laravel-echo-server, ... FlashVPS sử dụng Supervisor để chạy câu lệnh của bạn và đảm bảo nó vẫn tiếp tục hoạt động

Cấu hình Daemon

Bạn có thể thiết lập 1 script daemon thông qua tab Daemon của máy chủ. Các bước để cấu hình 1 tập lệnh (script) daemon:

  1. Tại tab Daemon > Chọn Daemon mới Daemons 0
  2. Điền thông tin script muốn thiết lập:
  • Command: Câu lệnh cần chạy. VD: php artisan queue:work
  • User: Người dùng hệ thống được sử dụng để gọi lệnh, mặc định flashvps sẽ được sử dụng
  • Directory: Thư mục để chạy lệnh của bạn từ đó. Trường này có thể để trống.
  • Number Processes: Tùy chọn này xác định số instances của quy trình (process) sẽ được tiếp tục chạy Daemons 1
  1. Chọn Lưu

Sau khi daemon script được tạo thành công bạn sẽ có thể dễ dàng thực hiện 1 số thao tác trên script như sau: Daemons 2

Log files

FlashVPS tự động cấu hình daemon của bạn để ghi vào tệp nhật ký của chính nó. Nhật ký có thể được tìm thấy trong thư mục /home/flashvps/.flashvps/. Các tệp nhật ký được đặt tên là daemon-*.log. Nếu daemon script được chạy với người dùng hệ thống là root thì tệp nhật ký sẽ được lưu tại /root/.flashvps/.

! Cách ly người dùng (User Isolation).
Nếu bạn đang sử dụng tính năng cách ly người dùng của FlashVPS, bạn nên điều hướng đến thư mục .flashvps trong thư mục /home/{username} dựa trên người dùng mà quy trình (process) thuộc về để định vị tệp nhật ký của daemon.

Tác giả FlashPanel Admin
FlashPanel Admin
Tham gia từ 3 năm trước