Sao lưu dữ liệu
Máy chủ

Sao lưu dữ liệu

 • 2023-01-22 11:34:44

Sao lưu đến Google Drive

Để quá trình cấu hình diễn ra suôn sẻ bạn cần chuẩn bị những thứ sau đây:

 1. Một tài khoản Google Drive chuyên dùng để sao lưu dữ liệu

 2. Cài Rclone và lấy Google Drive Token

  1. Trên Windows

   Tải phần mềm Rclone 64bit hoặc 32bit về máy tại địa chỉ https://rclone.org/downloads/ Data Backup 0 Sau đó giải nén file zip tải được ở trên ta có file rclone.exe, giả sử nằm ở thư mục D:\Rclone\rclone.exe Mở ứng dụng CMD của Windows (Run- CMD) rồi chạy lệnh sau:

   D:\Rclone\rclone.exe authorize "drive" 

   Đừng quên thay D:\Rclone\rclone.exe thành đường dẫn tương ứng trên máy bạn nhé! Một trình duyệt sẽ mở ra, tới bước 3

  2. Trên Linux/macOS/BSD

   Mở ứng terminal rồi chạy lệnh để cài đặt (lưu ý nhập sudo password):

   curl https://rclone.org/install.sh -o rclone.sh;sudo bash rclone.sh;rm rclone.sh rclone authorize "drive" 

   Một trình duyệt sẽ mở ra, tới bước 3

 3. Chọn tài khoản Google sẽ sao lưu vào: Data Backup 1

 4. Cho phép kết nối vào tài khoản của bạn: Data Backup 2

 5. Quay lại terminal/cmd ở bước 2, bạn sẽ thấy một đoạn mã như hình bên dưới, vui lòng sao chép mã này lại: Data Backup 3

 6. Truy vào trang quản lý máy chủ và chọn máy chủ cần sao lưu, sau đó ấn vào tab "Sao lưu"

 7. Chọn Google Drive Data Backup 4

 8. Ở ô memo bạn hãy nhập mô tả gì đó để ghi chú, ở ô thứ 2 là "Backup Google Drive Code" bạn hãy nhập mã đã sao chép được ở bước số 5 Data Backup 5

 9. Ấn lưu để hoàn tất.

Sao lưu đến OneDrive

Để quá trình cấu hình diễn ra suôn sẻ bạn cần chuẩn bị những thứ sau đây:

 1. Một tài khoản Microsoft OneDrive chuyên dùng để sao lưu dữ liệu

 2. Cài Rclone và lấy OneDrive Token

  1. Trên Windows

   Tải phần mềm Rclone 64bit hoặc 32bit về máy tại địa chỉ https://rclone.org/downloads/ Data Backup 6 Sau đó giải nén file zip tải được ở trên ta có file rclone.exe, giả sử nằm ở thư mục D:\Rclone\rclone.exe Mở ứng dụng CMD của Windows (Run- CMD) rồi chạy lệnh sau:

   D:\Rclone\rclone.exe authorize "onedrive" 

   Đừng quên thay D:\Rclone\rclone.exe thành đường dẫn tương ứng trên máy bạn nhé! Một trình duyệt sẽ mở ra, tới bước 3

  2. Trên Linux/macOS/BSD

   Mở ứng terminal rồi chạy lệnh để cài đặt (lưu ý nhập sudo password):

   curl https://rclone.org/install.sh -o rclone.sh;sudo bash rclone.sh;rm rclone.sh rclone authorize "onedrive" 

   Một trình duyệt sẽ mở ra, tới bước 3

 3. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft (bỏ qua nếu bạn đã đăng nhập)

 4. Cho phép kết nối vào tài khoản của bạn bằng cách ấn Có hoặc Yes: Data Backup 7

 5. Quay lại terminal/cmd ở bước 2, bạn sẽ thấy một đoạn mã như hình bên dưới, vui lòng sao chép mã này lại:

  Đoạn mã ở giữa Paste the following into your remote machine ---><---End paste nhé! Data Backup 8

 6. Truy vào trang quản lý máy chủ và chọn máy chủ cần sao lưu, sau đó ấn vào tab "Sao lưu"

 7. Chọn OneDrive Data Backup 9

 8. Ở ô memo bạn hãy nhập mô tả gì đó để ghi chú, ở ô thứ 2 là "Backup OneDrive Code" bạn hãy nhập mã đã sao chép được ở bước số 5 Data Backup 10

 9. Ấn lưu để hoàn tất.

Sao lưu đến DropBox

Để quá trình cấu hình diễn ra suôn sẻ bạn cần chuẩn bị những thứ sau đây:

 1. Một tài khoản Dropbox chuyên dùng để sao lưu dữ liệu

 2. Cài Rclone và lấy Dropbox Token

  1. Trên Windows

   Tải phần mềm Rclone 64bit hoặc 32bit về máy tại địa chỉ https://rclone.org/downloads/ Data Backup 11 Sau đó giải nén file zip tải được ở trên ta có file rclone.exe, giả sử nằm ở thư mục D:\Rclone\rclone.exe Mở ứng dụng CMD của Windows (Run- CMD) rồi chạy lệnh sau:

   D:\Rclone\rclone.exe authorize "dropbox" 

   Đừng quên thay D:\Rclone\rclone.exe thành đường dẫn tương ứng trên máy bạn nhé! Một trình duyệt sẽ mở ra, tới bước 3

  2. Trên Linux/macOS/BSD

   Mở ứng terminal rồi chạy lệnh để cài đặt (lưu ý nhập sudo password):

   curl https://rclone.org/install.sh -o rclone.sh;sudo bash rclone.sh;rm rclone.sh rclone authorize "dropbox" 

   Một trình duyệt sẽ mở ra, tới bước 3

 3. Đăng nhập vào tài khoản Dropbox (bỏ qua nếu bạn đã đăng nhập)

 4. Cho phép kết nối vào tài khoản của bạn bằng cách ấn "Đồng ý" hoặc "Allow": Data Backup 12

 5. Quay lại terminal/cmd ở bước 2, bạn sẽ thấy một đoạn mã như hình bên dưới, vui lòng sao chép mã này lại:

  Đoạn mã ở giữa Paste the following into your remote machine ---><---End paste nhé! Data Backup 13

 6. Truy vào trang quản lý máy chủ và chọn máy chủ cần sao lưu, sau đó ấn vào tab "Sao lưu"

 7. Chọn Dropbox Data Backup 14

 8. Ở ô memo bạn hãy nhập mô tả gì đó để ghi chú, ở ô thứ 2 là "Backup Dropbox Code" bạn hãy nhập mã đã sao chép được ở bước số 5 Data Backup 15

 9. Ấn lưu để hoàn tất.

Cấu hình sao lưu

Data Backup 16

 • Biểu thức lịch trình sao lưu: tham khảo tại đây
 • Chu kì sao lưu: số ngày gần nhất giữ lại các bản sao lưu, ví dụ thiết lập là 18 thì các bản sao lưu 19 ngày trước đó không còn khả dụng, bạn nên cân nhắc tải chúng về trước khi bị xóa đi.
 • Loại trừ các thư mục: là đường dẫn chỉ đến thư mục bạn không nằm trong bản sao lưu dữ liệu
Tác giả FlashPanel Admin
FlashPanel Admin
Tham gia từ 3 năm trước