Người dùng hệ thống
Máy chủ

Người dùng hệ thống

  • 2023-01-22 11:39:47

Người dùng hệ thống cho phép kiểm tra những người dùng được tạo ra trên hệ thống.

Mục đích của những người dùng này là chỉ được phép chỉ có quyền đọc, ghi, thực thi những file thuộc quyền sở hữu của mình, điều này tránh lây lan mã độc sang các website khác trong trường hợp bị dính mã độc.

System Users 0

Tác giả FlashPanel Admin
FlashPanel Admin
Tham gia từ 3 năm trước