SSL/HTTPS
Websites

SSL/HTTPS

 • 2023-01-22 12:09:28

Giới thiệu

FlashVPS hỗ trợ cài đặt chứng chỉ SSL tùy chỉnh và sử dụng LetsEncrypt để tạo chứng chỉ miễn phí cho các trang web của bạn.

LetsEncrypt

LetsEncrypt cung cấp chứng chỉ SSL miễn phí được công nhận trên tất cả các trình duyệt chính.

FlashVPS sẽ tự động gia hạn chứng chỉ LetsEncrypt của bạn trong vòng 21 ngày trở xuống trước khi hết hạn. Hoặc bạn cũng có thể gia hạn thủ công tại bảng quản lý chứng chỉ của trang web. Việc gia hạn sẽ diễn ra vào một ngày và giờ ngẫu nhiên để tránh làm tràn ngập các máy chủ LetsEncrypt.

Bạn có thể tạo Singing Request tại tab SSL trên bảng quản lý trang web của FlashVPS: SSL/HTTPS 0

 1. Tại tab SSL > Chọn LetsEnctypt SSL/HTTPS 1
 2. Chọn cài đặt LetsEnctypt SSL/HTTPS 2

! Cloning a LetsEncrypt Certificate
Do quá trình gia hạn LetsEncrypt, không thể sao chép chứng chỉ LetsEncrypt sang các trang khác. Bạn chỉ cần cấp chứng chỉ LetsEncrypt mới cho trang web đó.

Create Signing Request (CSR)

Create Signing Request là 1 đoạn text (chứa thông tin của chủ sở hữu tên miền) được mã hóa từ server (máy chủ) chuẩn bị cài đặt SSL. Nó chứa thông tin sẽ được bao gồm trong giấy chứng nhận của bạn như tên tổ chức của bạn, tên thông thường (tên miền), địa phương và quốc gia. 1 CSR sẽ được tạo ra ngay trước khi gửi yêu cầu cho bên cung cấp SSL để sinh ra SSL.

Bạn có thể tạo Singing Request tại tab SSL trên bảng quản lý trang web của FlashVPS: SSL/HTTPS 3

 1. Tại tab SSL > Chọn Tạo Signing Request SSL/HTTPS 4
 2. Nhập thông tin CSR SSL/HTTPS 5
 3. Chọn Gửi

Cài đặt chứng chỉ hiện có

Nếu bạn đã sở hữu khóa và chứng chỉ từ một dịch vụ khác. FlashVPS hỗ trợ bạn cài đặt chứng chỉ đó cho trang web của bạn.

 1. Tại tab SSL > Chọn Cài đặt chứng chỉ hiện có SSL/HTTPS 6
 2. Dán mã chứng chỉ và trường Certificate và mã khóa riêng tư vào trường Private Key SSL/HTTPS 7
 3. Chọn Lưu

Sao chép chứng chỉ

Bạn có thể dễ dàng sao chép 1 chứng chỉ từ chứng chỉ khác trong các máy chủ FlashVPS của bạn.

 1. Tại tab SSL > Chọn Sao chép chứng chỉ SSL/HTTPS 8
 2. Chọn một chứng cần sao chép SSL/HTTPS 9
 3. Chọn Sao chép chứng chỉ

Quản lý Chứng chỉ SSL

FlashVPS hiển thị danh sách các chứng chỉ đã cài đặt dưới dạng bảng. Tại đây bạn có thể Gia hạn, Kích hoạt hoặc xóa chứng chỉ cho trang web. SSL/HTTPS 10 SSL/HTTPS 11

Tác giả FlashPanel Admin
FlashPanel Admin
Tham gia từ 3 năm trước